ប្រភេទK-KINOTAKARA

ផ្ទះលេខ១៦i ផ្លូវទី២ ភូមិដំណាក់ធំ៥ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
#16i, St.Ti2, Phum Damnak Tom5, Sankat Stueng Mean Chey, Khan Mean Chey, Phnom Penh Cambodia.

 

Contact me by my social ID:

 

FB ID:                 radzi168.2017
Line ID:              radzi168.line
Telegram ID:      radzi168tl
Instagram ID:    radzi168in
Wechat ID:         R168KH
WhatApp:           +85593559558

..........................................

Tell:             011 559 558
                    093 559 558
                    097 7 559 558

                                សូមអរគុណ! Thanks!

 

លេខទូរស័ព្ទ011559558
អ៊ីម៉ែលsounradzi168@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

សូមអរគុណដែលបានជួយទិញផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

ហាងខ្ញុំមាន

ឈ្មោះផលិតផលK-KINOTAKARA
ប្រភេទឬគុណភាពផលិតផលថ្មី
សម្រាប់លក់
តម្លៃ49 USD
លេខទូរស័ព្ទ011559558
Discount
តម្លៃលក់49 USD

ទំនិញស្រដៀងគ្នា