ប្រភេទសេវាបង្រៀនតាមផ្ទះ «ខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី» មានទទួលបង្រៀនសិស្សនៅតាមផ្ទះ ចាប់ពីថ្នាក់ទី ១ ដល់ទី១២ ទៅលើមុខ​វិជ្ជា​សំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចជា៖ ភាសាខ្មែរ គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា ជីវវិទ្យា ព្រមទាំងមានភាសាបរទេស៖ អង់គ្លេស បារាំង ចិន និងថៃ។ ក្រុមយើងខ្ញុំ ប្រជុំទៅដោយគ្រូបង្រៀនមានគរុកោសល្យ និងមានបទពិសោធ​បង្រៀននៅសាលារដ្ឋជាច្រើនឆ្នាំ ធានាថាអាចជួយឲ្យប្អូនៗអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងបន្ថែមបានឆាប់រហ័ស។

"ខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី" សេវាកម្មសិក្សាដែលផ្តោតលើគុណភាពជាចម្បង។
The Best Home Teaching Service in Cambodia.

Shop don't have yet.
លេខទូរស័ព្ទ085949846
អ៊ីម៉ែលaaabbb@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

សូមអរគុណដែលបានជួយទិញផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

ឈ្មោះផលិតផលសេវាបង្រៀនតាមផ្ទះ Tutoring Service
ប្រភេទឬគុណភាពផលិតផលសេវាកម្ម
សម្រាប់សេវាកម្ម
តម្លៃ USD
លេខទូរស័ព្ទ085949846
Discount
តម្លៃលក់ទាក់ទងសួរតម្លៃ

ទំនិញស្រដៀងគ្នា