ប្រភេទគ្រាប់សណ្តែកផ្កាយ

ផលិតផលធម្មជាតិ 100% ការពារសុខភាពកុំឲ្យទ្រុឌទ្រោម

សូមបងប្អូនជួយគាំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុក

តម្លៃ 25$ ក្នុងមួយឈុត (មាន 7 កញ្ចប់)

ដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃ 25 ខេត្តក្រុង

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទង៖ 017 31 31 58 / 098 31 31 58 / 088 8 31 31 58

ក្បែរផ្សារសុវណ្ណា,  ភ្នំពេញ

លេខទូរស័ព្ទ098313158
អ៊ីម៉ែលsocheatjames@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

សូមអរគុណដែលបានជួយទិញផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

ណាណា អនឡាញ សប

ឈ្មោះផលិតផលគ្រាប់សណ្តែកផ្កាយ
ប្រភេទឬគុណភាពផលិតផលថ្មី
សម្រាប់លក់
តម្លៃ25 USD
លេខទូរស័ព្ទ098313158
Discount
តម្លៃលក់25 USD

ទំនិញស្រដៀងគ្នា