ប្រភេទគ្រីម frimax3 & O2max3 ជារុក្ខឱសថទិព្វ ដែលលាបតាមសសៃជីបចរ ជួយទៅលើរោគាជាច្រើនៈ

- ឈឺសន្លាក់ ដៃជើង

- លើសឈាម ទឹកនោមផ្អែម ក្រពះ ពោះវៀន

- ឬសដូងបាត ឬសដូងច្រមុះ

និងជំងឺផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។

ទំនាក់ទំនងលេខ 0969811227 / 077622350 / 0976367358

Shop don't have yet.
លេខទូរស័ព្ទ0969811227
អ៊ីម៉ែលsomrina168@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

សូមអរគុណដែលបានជួយទិញផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

ឈ្មោះផលិតផលFirmax3 & O2max3
ប្រភេទឬគុណភាពផលិតផលថ្មី
សម្រាប់លក់
តម្លៃ65 USD
លេខទូរស័ព្ទ0969811227
Discount
តម្លៃលក់65 USD

ទំនិញស្រដៀងគ្នា