ប្រភេទSamPan Toilet Seat Santizer វាមានតួនាទី លុបបំបាត់ និង កំចាត់បាក់តេរីជាច្រេីនដែលងាយកេីតឡេីងទៅលេីស្បែកបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ ហេីយមានសុវត្ថិភាពចំពោះស្បែករបស់អ្នក,វាមានរូបរាងតូច ងាយស្រួលសំរាប់ដាក់តាមខ្លួន ដេីម្បីធ្វេីការអនុវត្តគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកទៅហេីយអាចធានាបាននៅការលាងសំអាត និងកំចាត់មេរោគរាល់ពេលដែលលោកអ្នកប្រេីប្រាស់បង្គន់សាធារណៈ។

ចំណុះវា ៦mm

មានបោះដុំនិងលក់រាយក្នុងតម្លៃពិសេសរូបមន្្តរបស់ប្រទេសបារាំង។

Shop don't have yet.
លេខទូរស័ព្ទ010777865
អ៊ីម៉ែលsenghab16@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

សូមអរគុណដែលបានជួយទិញផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

ឈ្មោះផលិតផលSamPan Toilet Seat Santizer
ប្រភេទឬគុណភាពផលិតផលថ្មី
សម្រាប់លក់
តម្លៃ4 USD
លេខទូរស័ព្ទ010777865
Discount
តម្លៃលក់4 USD

ទំនិញស្រដៀងគ្នា