ប្រភេទអ្នកណាៗក៏ស្រលាញ់ភាពស្រស់ស្អាតជាពិសេសគឺក្លិនទឹកអប់ជាប់រហូតដល់សំលៀកបំពាក់បោកហេីយទេីបបាត់ក្លិន នេះណា៎ជាផលិតផលល្អ មានច្រេីនក្លិនសំរាប់ជ្រេីសរេីស ធានាថាមិនខកបំណងទេហេីយចំនុចពិសេសរបស់វាគឺ ចំរាញ់ចេញពីមេទឹកអប់ម៉ាកល្បីៗជាច្រេីន មានសំរាប់ទាំងបុរសនឹងនារីៗចា៎ 16 ក្លិនណា
FOR HER 
-Sunflower 
-Eternity 
-Lady Million (candy smell)
-Paris Hilton (fruit small)
-Tropical Punch(candy smell)
-Escape (fresh air) 
-Lady Gaga(sweet smell) 
-Victoria Secret(candy smell)
-Divine(sweet smell) 
-White Lily(lily) 
-Miracle(sweet smell) 
FOR HIM 
-Cool water by davidoff
-Dunhill 
-One Million 
-Hugo by Hugo boss
-Ck One

Shop don't have yet.
លេខទូរស័ព្ទ010777865
អ៊ីម៉ែលsenghab16@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

សូមអរគុណដែលបានជួយទិញផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

ឈ្មោះផលិតផលSampan មេទឹកអប់
ប្រភេទឬគុណភាពផលិតផលថ្មី
សម្រាប់លក់
តម្លៃ4 USD
លេខទូរស័ព្ទ010777865
Discount
តម្លៃលក់4 USD

ទំនិញស្រដៀងគ្នា