ប្រភេទMMK Decor & Printing  ធ្វើស្លាកយីហោតូចធំគ្រប់ប្រភេទ បោះពុម្ពខិតប័ណ្ណចែកចាយ និងលើក្រដាសគ្រប់ប្រភេទ ព្រីនបេន័រ (Banner) Sticker សូមទាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ 011 51 23 26 / 096 93 63 773 / Email.printingphun@gmail.com

Shop don't have yet.
លេខទូរស័ព្ទ078600008
អ៊ីម៉ែលprintingphun@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

សូមអរគុណដែលបានជួយទិញផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

ឈ្មោះផលិតផលMMK Decor
ប្រភេទឬគុណភាពផលិតផលសេវាកម្ម
សម្រាប់សេវាកម្ម
តម្លៃ USD
លេខទូរស័ព្ទ078600008
Discount
តម្លៃលក់ទាក់ទងសួរតម្លៃ

ទំនិញស្រដៀងគ្នា